Objektif kajian ialah tujuan kepada sesuatu kajian itu dilakukan. Ianya menjadi tali pengukur kejayaan sesuatu kajian itu. Kajian ini telah dilakukan oleh pengkaji untuk mencapai beberapa objektik. Objektif kajian ini adalah untuk :

  1. Mengenal pasti kata sindiran yang terdapat dalam teks ucapan Dato’ Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak.
  2. Mengaplikasikan perisian Antconc dalam kajian teks ucapan Dato’ Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak.
Advertisements