1.  Dr Abdullah Hassan, (1983), Rencana Linguistik, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.  Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood, Tatabahasa Dewan, (2008), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Advertisements