Menyediakan item soalan – 5%

Soalan soal selidik dilakukan berdasarkan tajuk yang telah dipilih. Item soalan soal selidik yang telah saya sediakan adalah seperti berikut:

Advertisements