Menjalankan soal-selidik atas talian melalui: http://www.surveymonkey.com/ untuk mengukuhkan dapatan kajian. – 20% –

Menjalankan soal-selidik kepada 10 responden – 5%

Advertisements